Przelicznik jednostek miar
Ciśnienie Lepkość dynamiczna Moment obrotowy Prędkość kątowa
Długość Lepkość kinematyczna Objętość Przepływ objętości
Energia Masa Powierzchnia Siła
Gęstość Moc Prędkość Temperatura
Prędkość
flecha
Symbol jednostki
cm, Centymetr
fph, Stopa na godzinę (feet per hour)
fps, Stopa na sekundę (feet per second)
ft, Stopy (feets)
h, Godziny
in, Cal (inches)
ips, inch per second
m, Metr
min, Minut
mph, Miles per hour
mps, Meter per second (US)
mi, (statute) Mile
nmi, Mila morska
s, Sekundy
Yd, Jardy
Własność Jednostka SI Jednostka do konwersji równoważności
Prędkość1 m/s

metrów
na sekundę
centymetrów na minutę6000 cm/min
centymetrów na sekundę100 cm/s
stopa na godzinę11810.9771221 ft/h
stopa na minutę196.8503937 ft/min
stopa na sekundę3.28083 ft/s
stopa na godzinę (feet per hour)11810.9771221 fph
stopa na sekundę3.28083 fps
cal na sekundę39.3700787 in/s
inch per second39.3700787 ips
kilometrów na godzinę 3.6 km/h
kilometrów na minut 0.06 km/min
kilometrów na sekundę 0.001 km/s
metrów na godzinę3600 m/h
metrów na minutę60 m/min
mile (statut) na godzinę 0.000621371192 mi/s
mile (statut) na minut 0.037282271534 mi/min
miles per hour (statut)2.2369362920 mph
metre per second (US)1 mps
mila morska na godzinę 1.94384449 nmi/h
jardy na godzinę11810.9771221 yd/h
jardy na minutę196.8503937 yd/min
jardy na sekundę3.28083 yd/s
© 2011 - www.przelicznik.com