Przelicznik jednostek miar
Ciśnienie Lepkość dynamiczna Moment obrotowy Prędkość kątowa
Długość Lepkość kinematyczna Objętość Przepływ objętości
Energia Masa Powierzchnia Siła
Gęstość Moc Prędkość Temperatura
Ciśnienie
flecha
Tabeli skróty nazw jednostek miar
at, Atmosfera techniczna
atm, Atmosfera fizyczna
bar, Bar
cm, Centymetry
ft, Stopy (feets)
in, Cal (inches)
inH2O, Cal słupa wody
inHg, Cal słupa rtęci
kp, Kiloponds
kPa, Kilopaskal
lbf, Funt-siła (pounds force)
mbar, Milibar
mca, Metros columna agua (hiszpański)
mH2O, Metry słupa wody
mm, Milimetry
mmca, Milimetros columna agua (hiszpański)
mmH2O, Milimetry słupa wody
mmHg, Milimetry słupa rtęci
mmWC, Milimeter Water column (angielski)
MPa, Megapaskal
mWC, Meter water column (angielski)
N, Niuton
Pa, Paskal
PSI, Funt na cal kwadratowy
   (pounds per square inch)
Torr, Torr
Własność Jednostka SI Jednostka do konwersji równoważności
Ciśnienie1 Pa

paskal
atmosfera fizyczna9.8692059e-6 atm
atmosfera techniczna1,0197e−5 at
bar0.00001 bar
cali słupa wody0.0040186465 inH2O
cali słupa rtęci0.0002952998 inHg
kiloponds na centymetr kwadratowy0.0000102 kp/cm²
kilopaskala0.001 kPa
życie funta na stopy kwadratowych0.0208855472 lbf/ft²
życie funta na cal kwadratowych0.0208855472 lbf/in²
metros columna agua (hiszpański)0.0001020408 mca
megapaskal0.000001 MPa
milibar0.01 mbar
metros columna agua (hiszpański)0.0001020408 mca
metry słupa wody 0.0001020408 mH2O
milimetr słupa wody0.1020408 mmH2O
milimetr słupa rtęci0.007500617 mmHg
milimeter water column (angielski)0.1020408 mmWC
meter water column (angielski)0.0001020408 mWC
niuton na metr kwadratowy0.00014503773 N/mm²
życie funtów na cal kwadratowy0.00014503773 PSI
tor0.007500617 tor
© 2011 - www.przelicznik.com